Không việc gì phức tạp hơn khi bạn cần tra cứu số nhãn hiệu và hướng dẫn chuyển hoàn VNPost. Tuy nhiên, nay đây công ty bưu chính Việt Nam, VNPost cung cấp những hướng dẫn giúp bạn dễ dàng tra cứu và hoàn thành quá trình chuyển hoàn hợp lý theo luật pháp.

Để tra cứu số nhãn hiệu và chuyển hoàn đơn hàng, bạn hãy truy cập website vnpost.vn. Tại trang web này có rất nhiều thông tin về thủ tục chuyển hoàn, đối tượng có thể chuyển hoàn đơn hàng, các ví dụ về số nhãn hiệu cũng như địa chỉ liên hệ của Bưu điện.

Khi thực hiện chuyển hoàn, bạn cần sử dụng số nhãn hiệu của địa chỉ trong đơn hàng. Việc này rất quan trọng, nhất là khi bạn muốn tra cứu nhãn hiệu sớm hơn. Hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn trên VNPost và tìm kiếm số nhãn hiệu trong dữ liệu.

Sau khi tìm kiếm được số nhãn hiệu, bạn có thể thực hiện thủ tục chuyển hoàn đơn hàng. Để thực hiện thủ tục này, bạn cần điền vào một số thông tin cần thiết, bao gồm số nhãn hiệu, thông tin của người nhận, các thông tin xác nhận và bản kê chi tiết đơn hàng.

Cuối cùng, sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn cần nhấn gửi và đợi sự xác nhận của Bưu điện Việt Nam. Sau khi xác nhận, bạn có thể chuyển hoàn đơn hàng một cách cực kỳ dễ dàng. Vậy là bạn đã nắm được cách tra cứu và chuyển hoàn VNPost thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *